Moció sobre el problema del finançament valencià que va presentar el nostre grup el dia 24 d’agost:

MOCIÓ-RESOLUCIÓ PER EXIGIR UN CANVI DE MODEL DE FINANÇAMENT A L’ESTAT ESPANYOL

Atès que el País Valencià és la dotzena comunitat autònoma espanyola en PIB per capita, donat que ha perdut posicions en els darrers vint anys, passant de ser una de les autonomies més riques a estar a la cua de riquesa per capita.1
Atès que la balança fiscal del nostre país amb l’estat és negativa si es compara amb aquest PIB per capita, sent l’única comunitat autònoma per sota de la mitjana de PIB per capita que, a més, aporta a l’estat més del que rep.
Atès que l’esperit del finançament autonòmic és el d’equilibrar els desequilibris econòmics entre autonomies i que aquest principi és violat únicament en el cas dels valencians.
Atès que l’increment de la població valenciana, major en termes relatius que l’increment a tot l’estat, no ha estat tingut en compte a l’hora de calcular el finançament que pertoca al País Valencià.
Atès que l’infra-finançament ha estat una de les causes de la caiguda del PIB per capita en les darreres dècades al nostre país, i que, en particular, el 90% del dèficit valencià pot ser explicat per aquest motiu. Cal recordar en aquest punt que el deute públic del govern valencià ve causat principalment per aquest dèficit.
Atès que el govern espanyol justifica el seu intervencionisme en la política valenciana per causa d’un deute generat artificialment per l’infra-finançament.
Atès que la sanitat i l’educació, entre d’altres serveis públics bàsics importants, estan transferits a les autonomies i recauen sobre el govern valencià, i que les administracions locals es veuen clarament afectades per aquesta manca de recursos del govern autonòmic.
Atès que el govern valencià actual ha encetat una campanya de conscienciació de la població sobre aquest problema i de demanda al govern espanyol de millores en el finançament injust que pateixen els valencians.
Atès que els valencians som tractats com ciutadans de segona per aquest maltractament fiscal i que es tracta d’una situació clarament injusta.

Per tot l’exposat es proposen al ple municipal els següents
ACORDS:

Primer.- L’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer fa seues les reivindicacions del govern valencià actual o de qualsevol govern autonòmic que reivindique un finançament just per als valencians.
Segon.- L’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer insta el govern espanyol a obrir un període d’estudi de millora del finançament valencià, per reparar una situació d’injustícia que dura dècades, i de reparació històrica d’aquest perjudici objectiu i fàcilment demostrable.
Tercer.- Comunicar els presents acords a les Corts Valencianes, a la Conselleria d’Hisenda de la Generalitat Valenciana i al Ministeri d’Hisenda del govern espanyol.

Alcàntera de Xúquer, 24 d’agost de 2015.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *