Resum del ple ordinari de 3 de setembre de 2015

Resum del ple de 3/09/2015
Com fem després de cada ple, publiquem un resum del que es va parlar al ple d’ahir, des del nostre punt de vista, òbviament. I això no és un acte de desinformació, sinó l’exercici de la nostra llibertat per donar la nostra visió i les justificacions que pertoquen als nostres votants sobre les posicions que hem adoptat.

La primera part del ple va començar amb l’aprovació de les actes anteriors. Vam fer unes poques esmenes a l’acta del dia 18 de juny i, com que els nostres resums no són paraula sacra, fem una correcció: En el resum d’aquell ple vam dir que el sou de l’alcalde seria de 1600 euros/mes. Vam oblidar afegir el càrrec de cotització a la seguretat social, que fa augmentar el sou total a 2200 euros bruts al mes.

En el segon punt de l’ordre del dia (assumptes de presidència), l’alcalde va informar sobre les obres realitzades a travès del conveni agropecuari, en què s’han inclòs obres en camins i zones ecològiques. També va fer saber que la nostra portaveu, Ariadna Sanchis, tindrà accès al programa de comptabilitat del poble ja que se li ha obert un compte per tal de millorar la transparència del govern. Per altra banda, s’ha cedit a l’ajuntament un terreny en la zona de la Falquia, a vora de l’escola (C/ 25 d’abril), on es pretén crear una horta escolar, tot i que la finalització del projecte està pendent de subvencions. Les obres que es faran sota el pla d’inversions (treballs en parcs i jardins i mobiliari urbà) només ha rebut una proposta empresarial, que serà per tant acceptada i l’empresa responsable l’encarregada de fer les obres que pertoquen. L’alcalde va agrair a la regidora de festes i els regidors que han col·laborat el treball dut a terme per la celebració d’aquestes, així com al regidor de Medi Ambient el treball en la reubicació dels contenidors de fem i reciclatge. Nosaltres ens vam sumar a aquest darrer agraïment perquè compartim aquesta sensibilitat. Finalment, pel que fa al començament del curs escolar, es va informar que l’ajuntament avançarà els diners dels llibres, tal i com ha fet en els darrers anys i després aclarirà amb l’AMPA les ajudes que arriben de Conselleria i Diputació per tal de complementar l’ajuda del ajuntament o recuperar els diners que haja avançat. El regidor Suñer va mostrar la seua confiança en què tot estarà clar i va afirmar tindre els números sota control.

En els punts tercer i quart, la secretària de l’ajuntament va donar compte de la comunicació d’informes al Ministeri d’Hisenda del segon trimestre de l’any i ens va oferir poder entrar a les dades del poble que es poden consultar a la plana web de l'”Oficina virtual de coordinación financiera de entidades locales”. L’accès a aquesta informació és possible per a qualsevol ciutadà i vos en donarem usuari i clau si ens ho demaneu. En acabant, la secretària va informar que l’ajuntament d’Alcàntera paga els seus rebuts dins del temps fixat i va explicar la notació usada pel ministeri que així ho acredita.

En el punt cinquè del ple es va escollir Mar Penalba, per assentiment, com jutge de pau del poble per al proper període de quatre anys.

La segona part del ple va estar dedicada al “control dels òrgans de govern”. En el primer punt d’aquesta segona part l’alcalde va informar de les decisions i decrets dictats des de la celebració del darrer ple ordinari. No hi va haver comentaris: No vam trobar res que se n’eixira de la normalitat.

Posteriorment es va discutir sobre les dates de les festes d’Alcàntera 2016, que sembla que podrien ser els dies 25, 26 i 27 d’agost, tot i que està per confirmar definitivament. La regidoradel PP (i festera de l’any que ve) Inmaculada Such va al·legar que els festers i festeres hi estan d’acord.

El punt segon hauria d’haver estat dedicat al debat i votació de les mocions presentades. I el tercer punt a l’aprovació, prèvia declaració de la urgència d’assumptes no inclosos en l’ordre del dia. Les nostres mocions van ser presentades en temps i forma per tal de ser incloses a l’ordre del dia. A l’odre del dia, apareixia un punt (el tercer de la segona part) en què s’indica clarament que s’havien de discutir i votar aquestes mocions. No obstant això la presidència va exigir que es votara la urgència de les mocions presentades abans de debatre-les i votar-les. La portaveu del nostre grup, Ariadna Sanchis, va defensar la urgència de les propostes, en veure’s obligada a fer-ho. El grup socialista va al·legar que no es podien debatre i votar perquè la quantitat de feina durant les festes i posterior a aquestes els va impedir informar-se adequadament sobre els temes a tractar. Compromís va al·legar que es tractava de temes que tot el món coneix: El problema del finançament autonòmic, mesures contra el canvi climàtic i les opacitats i perills del TTIP. El portaveu del PP va al·legar que es podrien votar les més clares: finançament i canvi climàtic, però deixar la del tractat TTIP per al proper ple, ja que es tracta d’un tema més complicat. El regidor Perucho va demanar la paraula per expressar la seua opinió sobre el debat i no se li va permetre expressar-se, al·legant que les mocions són defensades pels portaveus, tot i que no s’estava defensant la moció i la seua urgència ja havia estat defensada per la portaveu. La portaveu del PSOE va al·legar que el vot a les mocions és individual i que no tots els membres del seu grup estaven informats sobre els temes de les mocions. El regidor Sunyer va al·ludir al “Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales” publicat al Real Decret 2568/1986 de 28 de novembre, fent la lectura de l’article 91.4 referent a les mocions presentades en caràcter d’urgència, amb la resposta per part del nostre grup municipal que les mocions presentades no responien a eixes característiques. Seguidament es va procedir a votar la urgència de les mocions, amb les nostres protestes, ja que les mocions no havien estat presentades per la via d’urgència. El PSOE va votar en contra de la urgència de debatre i votar les mocions esmentades. El PP va votar a favor de la urgència de les mocions sobre finançament i canvi climàtic i es va abstenir en el cas del TTIP. Nosaltres, evidentment, vam votar a favor de la urgència de les tres. El grup socialista va proposar la realització d’una reunió informativa per tal de modificar les mocions, que ara penjarem al nostre mur, i poder presentar-les al proper ple.

Així doncs, no es van poder debatre ni votar les mocions que havíem presentat en temps i forma.

En el torn obert de paraula, el regidor Perucho va aprofitar que ja se li permetia parlar per tal d’expressar la seua queixa perquè si es plantegen sempre així les coses, només es podran discutir les mocions i propostes que presente el Partido Socialista Obrero Español, però no les dels altres grups. Es va obrir un debat en què el grup socialista va insistir en què no tenia res contra les propostes, que els agradaven fins i tot, però que tenien dubtes i voldrien canviar o afegir aspectes. Nosaltres vam respondre que les mocions són bastant neutres i que es tracta de problemes clars i evidents que no necessiten massa pensaments, més enllà de reconéixer el problema i estar d’acord en posicionar-se al respecte. El regidor L. Suñer va llegir un article que regula la tramitació de mocions per la via d’urgència. Vam repetir la nostra protesta perquè les mocions no s’havien presentat amb caràcter d’urgència, sinó en temps i forma. Com que tenim dubtes respecte al procediment, hui mateix el regidor Perucho ha presentat una sol·licitud d’informe sobre la legalitat del procediment i el fet que no se li deixara expressar-se durant el debat posterior a la defensa de la urgència de les mocions, a l’ajuntament del poble. El portaveu del PP va protestar també perquè entenia que no s’havia procedit amb regularitat en el tractament de les mocions.

La regidora i portaveu de Compromís Ariadna Sanchis va aprofitar el torn de precs i preguntes per demanar informació sobre les sol·licituds presentades, al que se’ns va respondre per part de l’alcalde que ja rebriem la informació per escrit. Vam preguntar si s’havien netejat clavegueram i albellons en previsió de pluges torrencials, al que se’ns va respondre afirmativament i, en el cas de l’avinguda i el C/ Lluís Brunchú, que s’havien posat en contacte amb l’ajuntament de Càrcer per canviar els arbres de l’avinguda, les fulles dels quals cauen i tapen els albellons. El portaveu del PP va aprofitar per demanar que es prengueren mesures amb els arbres de la zona de la Falquia, ja que els arrels estan alçant l’asfalt.

Vam demanar que es clarificara l’assumpte dels lloguers d’espais públics, suggerint que el preu del lloguer siguera simbòlic, però que hi haguera una fiança raonable i s’exigira la neteja dels locals.

Vam preguntar com es farien els pressupostos, al que la portaveu del grup socialista va respondre que els hauríem de fer els tres grups junts. Nosaltres vam dir que preferim pressupostos oberts a la ciutadania i participatius.

Finalment, el regidor Perucho va fer un esment a la publicitat d’una xerrada en el compte de facebook de l’ajuntament en la línia de la cautela que cal tindre amb certs temes, com el que es tractarà en l’esmentada xerrada.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *