Moció d’adhesió al pacte dels alcaldes per reduir les emissions de CO2 que va presentar el nostre grup el dia 24 d’agost:

MOCIÓ-RESOLUCIÓ DEL PLE PER A L’ADHESIÓ AL PACTE DELS ALCALDES I LES ALCALDESSES DE LA UNIÓ EUROPEA

La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania i els municipis europeus en la lluita contra el canvi climàtic. El pacte te el seu origen en un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees i en el paquet de Clima i Energia de la Unió Europea aprovat en 2007.
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles europeus que s’hi adhereixen d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions en eficiència energètica i ús de les fonts d’energia renovables.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania i els municipis. És per això que s’ha considerat que les ciutats, han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços donat que el 80 % del consum energètic i les emissions de CO2 està associat amb l’activitat urbana.
El Pacte dels Alcaldes és un instrument que desenvolupat davall el paraigua de la Unió Europea garanteix l’assessorament tècnic i la possibilitat d’acollir-se al finançament dels fons europeus representant una excel·lent oportunitat i l’estímul per a la consolidació d’un important jaciment d’ocupació de caràcter local.
L’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer té la voluntat d’avançar cap a l’establiment de polítiques eficaces per a reduir les conseqüències que ocasiona l’escalfament global mitjançant l’adopció de programes d’eficiència energètica en àmbits com el transport urbà, l’edificació i la promoció de fonts d’energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la UE (març 2007) que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 al menys en un 20% fins l’any 2020, incrementant en un 20% l’eficiència energètica i aconseguint que un 20% del subministrament energètic procedisca de fonts renovables.
Per tot l’exposat es proposen al ple municipal els següents

ACORDS:

Primer.- L’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per cent per a 2020 mitjançant la creació de plans d’acció fonamentats en l’eficiència energètica i les fonts d’energies renovables.
Segon.- L’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer es compromet a elaborar un Inventari d’Emissions de Referència i un Pla d’Acció d’Energia Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que s’establisquen per part de la Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats.
Tercer.- L’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer es compromet també a elaborar un informe bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes que considere oportú) en la Conferència d’Alcaldes per l’Energia sostenible a Europa.
Quart.- Comunicar els presents acords a la Direcció General d’Energia de la Unió Europea via l’Oficina del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses.

Alcàntera de Xúquer, 24 d’agost de 2015.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *